Produktkatalog

 
 Salgsbetingelser for Nettbutikken

 

Priser

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse.


Kabelkappomkostninger

Kostnader forbundet med kabelkapp av lagerført kabel belastes kunden med kr. 19,- eks. mva pr. kapp. Kjøp av hele sneller, bunter eller tromler vil ikke medføre kappe-omkostninger. 


Levering og transport

Levering skjer ved HENTING fra selgers utsalgssted, IFØLGE AVTALE eller ved MYPACK. Risikoen for varen ved bruk av MYPACK er selgers ansvar inntil kjøper har mottatt varen i sin besittelse. Ønsker kjøper å avtale egen fraktfører til å utføre oppdraget går risikoen over på kjøper når dennes fraktfører har mottatt varen i sin besittelse.Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen av varen til post@elsten.no eller til tlf.: 31 30 30 20.


Betaling

Våre produkter selges mot faktura eller kontant betaling.


Uavhentet pakke

Vil bli belastet reel frakt samt ekspedisjonsgebyr på kr. 150,-.


Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.


Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.


Angrerett

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Returkostnader ved benyttelse av angreretten må kjøper bære selv.

Husk alltid å fylle ut Angrerettskjemaet som ligger vedlagt varene ved en eventuell retur.

 

For varer hvor emballasjen er brutt i forhold til normalpakning forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Kabel med kapp kan ikke returneres. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt.


Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.Garanti

Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner vil bli refundert når garantien er oppfylt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Sist oppdatert: 29.03.2016 kl 21:43